MOD Made Easy

Posted on Posted in Announcements

We are no longer requiring our members to send via SMS the MOD code and effective this month of July 2016 we have discontinued the production of MOD QR Codes. The Member’s Monthly Maintenance will be based on the actual purchase of the 1ASAPPP Movement – Maintenance Kit. Please ensure that the following are written on the Official […]

January 2017 Cleansing Referral, Released!

Posted on Posted in Announcements

Congratulations to all recipients of  the Cleansing Referral – Product Certificates for the month of January 2017.  Please claim your Product Certificate worth P1,000.00 at the specified Dok Alternatibo Branch / 1ASAPPP Center in the list below Thank you for your continued patronage of the all-natural Cleansing Program.   Recipient Branch Reference Number JOLLIBE PASTERA Bayugan Branch 662 […]

Pagbabago Tungo sa Pagpapahalaga ng mga Miembro

Posted on Posted in Announcements, Our Blog

(Mga paglilinaw tungkol sa bagong ipinatupad na alituntunin at presyo ng mga produkto!) Ang Dok Alternatibo ay lehitimong business entity na may kaakibat na layunin na makatulong sa lipunan hinggil sa kalusogan at pagkakaroon ng maginhawang buhay. Itinatag nito ang 1ASAPPP Movement bilang advocacy arm o katuwang sa pagmungkahi ng mga tulong at solusyon patungkol […]